قبل از ارسال سوال موارد زیر را مطالعه کنید

  • حتما ایمیل معتبری را وارد کنید ، چون اطلاعیه برای شما ایمیل می شود
  • موضوع شما باید متناسب با موضوع سایت باشد و مباحث خارج از موضوع سایت حذف می شوند
  • ابتدا یک عنوان خوب برای موضوع خود انتخاب کنید
  • در مرحله بعد سوال خود را مطرح کنید
  • بعد تعیین کنید این سوال برای همه کاربران و مدیریت سایت قابل رویت باشد تا بتوانند به سوالتان جواب بدهند یا مستقیم مدیریت وب سایت آن را ببیند
  • دسته بندی موضوع خود را مشخص کنید
  • و در مرحله آخر یک نام مناسب در بخش برچسب برای موضوع خود جهت پاسخگویی بهتر تعیین کنید
  • نکته مهم : حتما به سوال پاسخ داده خواهد شد پس از سوال تکراری جدا خودداری کنید

فهرست