دورکاری چیست ؟

دورکاری چیست ؟

با توجه به شیوع ویروس کرونا و سرایت آن در کشورهای جهان، در خصوص اثرگذاری شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران باید گفت که متأسفانه کشور ایران از جمله کشورهایی به شمار می رود که نرخ انتشار بالایی را تجربه می کند.رکود در بنگاه ها باعث رکود اقتصادی خواهد شد تا جایی که کسب و کارها اقدام به تعدیل نیروی کار خود کنند که هزینه های اجتماعی بالایی را به کشورتحمیل خواهد کرد.

این موضوع بسیاری از ما را بر آن داشته است تا دورکاری و برپایی دفتر خانگی را تجربه کنیم .

شرکت سامین پردازش سعی بر آن دارد تا به معرفی کامل دورکاری و چالش های آن ، نکاتی که کارمندان و مدیران به آن ها باید توجه کنند ، راه حل های دورکاری و ابزارهای آن بپردازد.

راه اندازی بستر دورکاری
سرویس های پیشنهادی برای راه اندازی بستر دورکاری

چالش ویروس کرونا باعث گردیده است تا مدیران واحد فناوری اطلاعات سازمانها در داخل کشور به فکر راه اندازی بستر دورکاری (ریموت ورکینگ) بیفتند .

در اینجا قصد داریم انواع سیستم های نرم افزاری Remote Working را به سرپرستان IT، مهندسان شبکه کامپیوتر و کارشناسان آی تی شرکتها معرفی کنیم و چند توصیه نسبت به انتخاب بهترین راهکار در این زمینه داشته باشیم.

اطلاعات بیشتر…
فهرست