پایگاه دانش سامین پردازش

یاد بگیرید تا پیشرفت کنید

پشتیبانی شبکه های کامپیوتری، در حقیقت به مفهوم نگهداری شبکه، مراقبت و رفع ایراد بوجود آمده در قسمت نرم افزاری و سخت افزاری  شبکه کامپیوتری است . که علاوه به رفع اشکالات شبکه خرابی های کامپیوتر هم شامل این خدمات میشود.

این حرفه در دنیای امروزی یک شغل بسیار مهم محسوب میشود چرا که با امنیت اطلاعات در شبکه های کامپیوتری سرو کار دارد و اگر در کوتاهترین زمان خدمات پشتیبانی شبکه به خوبی ارئه نشود خسارت زیادی ایجاد خواهد نمود.

مقالات و اخبار شبکه و اطلاعات

معرفی Sophos XGS
مقالات و اخبار

معرفی Sophos XGS

حفاظت و عملکرد قدرتمند Sophos XGS معماری (Sophos Firewall Xstream  (Sophos XGS به گونه ای طراحی شده…
مقالات و اخبار

Patch برای Critical zero-Day

HPE  ، مشکل Critical Zero-Day را در نرم افزار Server Management  خود برطرف  کرده است کمپانی Hewlett…
فهرست